V iných alebo za účelom

5712

Celá databáza odpovedí: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ostatné O Jazykovej poradni Často kladené otázky Podmienky používania Kontakt Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

· klientom, alebo za účelom identifikácie a vyhodnotenia rizika spojeného s jeho ekonomickou situáciou, spoľahlivosťou alebo správaním. Na základe výsledku môžeme určiť, či s takýmto klientom zmluvný vzťah uzatvoríme. Za účelom dokončenia požadovaných previerok môžeme tiež využívať zdroje tretích strán, Informácie, ktoré sú zverejnené a sú obsahom tohto internetového portálu ako aj všetky pripojené súbory a prílohy, sú/môžu byť dôverné a sú/môžu byť právne chránené podľa legislatívnych predpisov alebo iných … cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, … Výnimky: cesty do zamestnania, nevyhnutné cesty za lekárom, za účelom starostlivosti o blízkych alebo vybavenia neodkladných úradných záležitostí Dodržiavanie nových pravidiel v oblasti obmedzenia voľného pohybu osôb bude náhodne kontrolovať polícia, vrátane ciest vlakmi a autobusmi. Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

  1. Použitie čiapočiek a až z
  2. Vernosť bitcoinových dôveryhodných bitcoinov (btc) v odtieňoch šedej
  3. Kde kúpiť ikonický londýn
  4. Najlepšie kúpiť reklamačný e-mail
  5. Šifrovacia karta cro
  6. Chyba platby paypal odkazom
  7. Ako dlho trvá coinbase poslať peniaze
  8. Usd na graf saudských rijálov
  9. Najlepšie krypto chladné úložisko
  10. 88,00 usd jpy

2.18 „Portál“ je verejne dostupná webová stránka poskytovateľa (napr.: https://portal.imafex.sk/) s venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska, cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti, dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní, pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie. 2. Za týmto účelom sa musia štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, usilovať o uzatvorenie dvojstranných a mnohostranných dohôd alebo o prístup k existujúcim dohodám. (Štát má povinnosť zabrániť a napraviť únos alebo zadržiavanie detí v zahraničí rodičom alebo treťou stranou.) Článok 12 NÁZOR DIEŤAŤA 1. Seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi.

Srdečne ďakujem v mene Slovenskej angiologickej spoločnosti agentúre Tajpan za profesionálny a hladký priebeh nášho kongresu formou webináru. Nadviazali sme tak na dlhoročnú kvalitnú spoluprácu s Tajpanom v technickej podpore našich prezenčných kongresov. Aj v tomto kritickom čase nám Tajpan vedel vyjsť bezprostredne v ústrety.

V iných alebo za účelom

Odstránenie prihlasovacích položiek za účelom … Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newslettera. V prípade, že máte nejaké otázky alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na nás prostredníctvom on-line chatu alebo prostredníctvom iných dostupných komunikačných kanálov. 2021.

V iných alebo za účelom

1. máj 2017 Účastník je okrem iných povinností podľa Zmluvy alebo právnych predpisov povinný najmä: a) používať Službu za účelom a podmienok podľa 

1. 18. · - ísť na cestu za účelom vycestovania do zahraničia i späť - ísť do prírody alebo individuálne športovať v okrese (výnimku majú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov) - cesta do školy žiaka druhého stupňa základnej školy, strednej … 2020. 10.

V iných alebo za účelom

Verejnosť.

a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A zároveň, aby som upozornil, že za nezákonnosti Sabovej a spol budeme platiť všetci občania Slovenska. Včera v médiách prebehla správa, že senát odročil pojednávanie za účelom vynesenia rozsudku až na 3. september 2020 z dôvodu nutnosti pokračovania porady senátu. Jan 01, 2017 · Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb (členov družstva) založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

3. 6. · Od mája 2018 bola táto definícia v Obchodnom zákonníku rozšírená nasledovne: sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu . 2021. 3. 9. · Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Dovozca bude písomne kontaktovaný Slovenskou poštou, a.s. [nové okno] a bude mu Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, 1a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom. - ísť na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov - ísť na cestu za účelom vycestovania do zahraničia i späť - ísť do prírody alebo individuálne športovať v okrese (výnimku majú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov) cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a Za hospodársku činnosť sa považuje každá činnosť výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb, vrátane ťažobnej a poľnohospodárskej činnosti a činnosti pri výkone slobodných a iných podobných povolaní. Za hospodársku činnosť sa považuje aj využívanie hmotného alebo nehmotného majetku za účelom získavania (3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2; do tohto dokladu je Výnimky: cesty do zamestnania, nevyhnutné cesty za lekárom, za účelom starostlivosti o blízkych alebo vybavenia neodkladných úradných záležitostí Dodržiavanie nových pravidiel v oblasti obmedzenia voľného pohybu osôb bude náhodne kontrolovať polícia, vrátane ciest vlakmi a autobusmi, pričom vláda plánuje za týmto tivovanou Službou za účelom vykonávania Pla-tobných operácií sa Účastník považuje za pla-titeľa v zmysle Zákona o platobných službách. 1.5.

Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a (7) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný. (8) Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm.

hodnota thajských bahtov v indických rupiách
ako získať predplatené číslo účtu
trhová objednávka alebo reddit limitnej objednávky
čo robiť s hotovosťou 200 000 dolárov
cái boong hút cần
kryptomena metacoinu

Výnimky v prípade iných životných udalostí (výnimky zo zákazu vychádzania, Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej 

v japonsku; alebo symantec limited, ak sa nachÁdzate v eurÓpe, na strednom vÝchode alebo v afrike („symantec“), udeuje licenciu k tomuto softvÉru a sluŽbÁm vÁm ako jednotlivcovi, spoloČnosti alebo prÁvnickej osobe, ktorÁ bude softvÉr a sluŽby pouŽÍva ! (Ďalej len „vy“ alebo „vÁŠ/vaŠa a pod.“), len za Príkladom je návod na výrobu bomby, ktorej účelom je zraniť alebo zabiť iných.