Kópia stránky totožnosti pasu

2220

(kópia). 5. Potvrdenie o vyšetrení na HIV (originál a kópia). X. TRANZITNÉ VÍZUM (maximálne na obdobie 14 dní s dvoma vstupmi) 1. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný mesiacоv po vypršaní platnosti víza. 2. Vyplnenený a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm). 3. Kópia stránky s vízom cieľovej krajiny. 4.

Vydávání cestovních dokladů. 21.02.2018 / 15:19 | Aktualizováno: 05.04.2018 / 16:01 (Archivní článek, platnost skončena 05.04.2018 / 16:01.) Žádosti o vydání cestovního pasu se přijímají pouze v době úředních hodin konzulárního oddělení. See full list on slovensko.sk 31.10.1965 (totožnosť overená na základe preukazu totožnosti, pobytového preukazu občana EU a cestovného pasu), — Marsel Friedl, trvale bytom: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava — Ružinov, Slovenská republika, nar.: 09.07.1963 (totožnosť overená na základe pobytového preukazu občana EU a cestovného pasu). Obecný úrad Nová Polhora Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce. IČO: 00324540 VÚB, a.s. Č. ú. 08626-542/0200 Daňová identifikační čísla vydávaná Nizozemskem se uvádějí v úředních dokladech totožnosti.

  1. Poštová adresa našej kreditnej karty
  2. Stránka pomoci s e-mailovou adresou yahoo

Kópia Vášho cestovného pasu. Ak nám chcete zaslať kópiu Vášho pasu, naskenujte obidve vnútorné strany, ktoré obsahujú identifikačné údaje. Pamätajte si, že vysoko kvalitné, jasné fotografie bez akýchkoľvek prekážok sú schválené oveľa rýchlejšie. platný doklad totožnosti (např.

Ak sa správa, ktorú vytvárate, otvorí v novom okne, vyberte položky Možnosti > Skrytá kópia. Ak sa správa, ktorú vytvárate, otvorí v table na čítanie, vyberte na páse s nástrojmi možnosť Skrytá kópia. V poli Skrytá pridajte príjemcov, vytvorte správu a po dokončení vyberte položku Odoslať. Vypnutie poľa Skrytá kópia

Kópia stránky totožnosti pasu

neoverenú kópiu dokladu totožnosti (z oboch strán) – napr. občiansky preukaz, ID card, alebo kópiu cestovného pasu - ak ste občanom EÚ, alebo kópiu cestovného pasu – ak nie ste občanom EÚ Vyžaduje sa aj kópia pasu (alebo iného identifikačného dokladu) druhého rodiča.

Kópia stránky totožnosti pasu

31.10.1965 (totožnosť overená na základe preukazu totožnosti, pobytového preukazu občana EU a cestovného pasu), — Marsel Friedl, trvale bytom: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava — Ružinov, Slovenská republika, nar.: 09.07.1963 (totožnosť overená na základe pobytového preukazu občana EU a cestovného pasu).

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně (kópia). 5.

Kópia stránky totožnosti pasu

Kópia pasu (stránky s fotografiou) 4. Kópia certifikátu potvrdzujúceho znalosť jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba na štúdiách, alebo vyhlásenie Kandidáta o úrovni jazykových kvalifikácií a pristúpeniu k skúške 5. Doklad o zaplatení registračného a zápisného poplatku poisťovne (kópia) Fyzická osoba - podnikateľ kópia podnikateľského oprávnenia (ak podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia) kópia OP druhý doklad totožnosti: - kópia vodičského preukazu, alebo - kópia cestovného pasu* doklad preukazujúci príjem účtovná závierka a potvrdenie o podaní daňového Oct 16, 2013 · Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: originál listiny, fotokópia listiny, správny poplatok v hotovosti alebo šekom za každú listinu predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas) predplatená spiatočná obálka POZNÁMKA: K osvedčeniu fotokópií verejných listín K pasu pro dítě do 15 let: rodný list dítěte, jednoho z rodičů (případně zákonného zástupce dítěte) s platným dokladem totožnosti, dítě, kterému se pořizuje pas (fotí se přímo na přepážce), pokud má dítě již vydaný cestovní pas, předkládá se též. Vyhotovený doklad má platnost 5 let. Správní poplatky: UPOZORNENIE: Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci s platnosťou od 15.

neoverenú kópiu dokladu totožnosti (z oboch strán) – napr. občiansky preukaz, ID card, alebo kópiu cestovného pasu - ak ste občanom EÚ, alebo kópiu cestovného pasu – ak nie ste občanom EÚ Vyžaduje sa aj kópia pasu (alebo iného identifikačného dokladu) druhého rodiča. V prípade rozvedených rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, sa vyžadujú kópie dokumentov podľa, ktorých je dieťa v opatere cestujúceho rodiča, ako aj vyššie uvedený písomný súhlas druhého rodiča. Platnost cestovního pasu ČR není možné prodloužit.

V cestovním pasu (Paspoort) 3.1.1. Vzor pasu z roku 2014 . NL – Nizozemsko cs – Vnitrostátní internetové stránky … neoverenú kópiu dokladu totožnosti (z oboch strán) – napr. občiansky preukaz, ID card, alebo kópiu cestovného pasu - ak ste občanom EÚ, alebo kópiu cestovného pasu – ak nie ste občanom EÚ Zachovajte zoznam príjemcov dôverný Skrytá kópia vám môže pomôcť rešpektovať súkromie iných používateľov tak, že ich ponecháte v konverzácii bez odhalenia ich totožnosti. Ak napríklad odošlete pracovný inzerát viacerým ľuďom, môžete použiť pole Skrytá na zachovanie utajenia identity potenciálnych kandidátov na Kópia Vášho cestovného pasu Ak nám chcete zaslať kópiu Vášho pasu, naskenujte obidve vnútorné strany, ktoré obsahujú identifikačné údaje. Pamätajte si, že vysoko kvalitné, jasné fotografie bez akýchkoľvek prekážok sú schválené oveľa rýchlejšie.

Kópia pasu (stránky s fotografiou) 4. Kópia certifikátu potvrdzujúceho znalosť jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba na štúdiách, alebo vyhlásenie Kandidáta o úrovni jazykových kvalifikácií a pristúpeniu k skúške 5. Doklad o zaplatení registračného a zápisného poplatku kópia OP druhý doklad totožnosti: - kópia vodičského preukazu, alebo - kópia cestovného pasu* doklad preukazujúci príjem výplatné pásky za posledné 3 mesiace, výpis z účtu za posledné 3 mesiace, kde je poukazovaná mzda od zamestnávateľa a pracovnú zmluvu Fyzická osoba - dôchodca kópia OP druhý doklad totožnosti: Zodiac Casino si vyhradzuje právo požiadať hráčov o doklady totožnosti po vkladoch a/alebo pred vykonaním výberu. V prípade, že sa to vyžaduje pri prípadnom vyšetrovaní podvodu alebo prania špinavých peňazí, môže Kasíno požiadať o dodatočné informácie na zistenie zdroja finančných prostriedkov a/alebo bohatstva.

Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný mesiacоv po vypršaní platnosti víza. 2.

koľko načerpať a vysypať po vypití
beyonce a jay z živé vystúpenia spolu
uhryznutie rybárskej planéty
ako vybrať fotoaparát na chromebooku -
únosca výplaty guľou

Strata alebo odcudzenie cestovného pasu. V prípade, ak zistíte, že vám bol odcudzený cestovný pas alebo ste cestovný doklad stratili, máte povinnosť túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

Trhovište je obec na Slovensku v okrese Michalovce. platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz.